logo

Haziran 2012

Cilt 2 / Sayı 1

KAPAK

ARKA KAPAK

İÇİNDEKİLER

Editörden: Etik Dışı Davranış Olarak Haksız Yazarlık

 

MAKALELER

Araştırma Makaleleri

Atiye ADAK ÖZDEMİR, Oya RAMAZAN
Oyuncağa çocuk, anne ve öğretmen bakış açısı
[Attitudes of child, mother and teacher towards toy]

Ayten Pınar BAL
Eğitim fakültesi öğrencilerinin geometri düşünme düzeyleri ve tutumları [Teacher candidates’ geometric thinking levels and attitudes to geometry]

Baykal BİÇER
Felsefe grubu öğretmen adaylarının bilim felsefesi ünitesine ilişkin pedagojik alan bilgileri
[The pedagogical content knowledge of prospective philosophy group teachers about science philosophy unit]

Hüseyin ŞİMŞEK, Refik BALAY, A. Salih ŞİMŞEK
İlköğretim sınıf öğretmenlerinde mesleki yabancılaşma [Alienation from work of elementary school teachers]

Mehmet ÖZCAN
Sınıf başkanları gözüyle öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin değerlendirilmesi
[An evaluation of teachers’ classroom management abilities from the class president’s perspective]

Mustafa KAHYAOĞLU, Mehmet Fatih KAYA
Öğretmen adaylarının çevreyle ilgili sivil toplum örgütlerine yönelik görüşleri ve sivil toplum örgütlerinin çevre eğitimine katkısı [Teacher candidates’ views about environmental pollution and non-governmental organizations related to the environment]

Nilüfer OKUR AKÇAY, Kemal DOYMUŞ
The effects of group investigation and cooperative learning techniques applied in teaching force and motion subjects on students’ academic achievements [Kuvvet ve hareket konularının grup araştırması ve birlikte öğrenme teknikleri ile uygulanmasının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi]

Rüveyde İŞGİNÖZ, Tuncer BÜLBÜL
Okulda diyalog: Okul yönetiminin rolü [Dialogue at school: The role of the school administration]

Şirin BENUĞUR
Resim-iş eğitimi anabilim dalı atölye (grafik) dersinde yazı ve tipografi öğretimi uygulamaları [Practices of writing and typography teaching at the department of fine arts education workshop (graphic design) course]