logo

Ekim 2015

Cilt 5 / Sayı 2

KAPAK

İÇİNDEKİLER

ARKA KAPAK

MAKALELER

Araştırma Makaleleri

Aslıhan ERMAN-ASLANOĞLU & Ömer KUTLU
Factors related to the reading comprehension skills of 4th grade students according to data of PIRLS 2001 Turkey [PIRLS 2001 Türkiye verilerine göre 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileriyle ilişkili faktörler]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.52.1

Burcu SEZGİNSOY-ŞEKER
The evaluation of 1st grade school teachers’ views about orientation and preparation programs [Birinci sınıf öğretmenlerinin ilköğretim uyum ve hazinlik programına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.52.2

Duncan WAITE
Educational reform and the reformers:  Beware the charlatans, demagogues, profit-mongers, and worse
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.52.3

Hatice KUMANDAŞ & Ömer KUTLU
High stake tests [Yüksek risk içeren sınavlar]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.52.4

Mustafa SAMANCIOĞLU, Murat BAĞLIBEL, Mahmut KALMAN & Mehmet SİNCAR
The relationship between technology leadership roles and profiles of school principals and technology integration in primary school classrooms [Okul müdürlerinin teknoloji liderliği rolleri ve profilleri ile ilköğretim sınıflarındaki teknoloji entegrasyonu arasındaki ilişki]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.52.5

Nihal TUNCA & Özge ÖZER
Pre-service teachers’ awareness of child abuse [Öğretmen adaylarının çocuk istismarına ilişkin farkındalıkları]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.52.6

Senar ALKIN-ŞAHİN & Nihan DEMİRKASIMOĞLU
Prospective teachers’ opinions of argument culture in the classroom environment [Öğretmen adaylarının sınıf ortamındaki tartışma kültürüne ilişkin görüşleri]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.52.7

Süleyman GÖKSOY & Türkan ARGON
Teacher views on performance and rewards in the framework of expectancy theory [Beklenti kuramı kapsamında performans ve ödüllere yönelik öğretmen görüşleri]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.52.8

Tuğba HOŞGÖRÜR & Yılmaz İlker YORULMAZ
The relationship between teachers’ leadership behaviours and emotional labour [Öğretmenlerin liderlik davranışları ile duygusal emekleri arasındaki ilişki]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.52.9

Tuncer FİDAN & İnci ÖZTÜRK
Perspectives and expectations of union member and non- union member teachers on teacher unions [Sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan öğretmenlerin eğitim sendikalarına bakışı ve beklentileri]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.52.10