logo

Ekim  2016

Cilt 6 / Sayı 2

KAPAK

İÇİNDEKİLER

ARKA KAPAK

MAKALELER

Araştırma Makaleleri

Ahmet Şakir YAZICI
The relationship between the teacher autonomy and learner autonomy support behaviors [Öğretmenlerin özerklik davranışları ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişki]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.62.1

Aylin ALBAYRAK SARI & Hülya KELECIOĞLU
Assessment of achievement and growth by vertical scaling: comparison of vertical scaling methods [Başarının ve başarıdaki artışın dikey ölçekleme ile değerlendirilmesi: dikey ölçekleme yöntemlerinin karşılaştırılması]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.62.2

Didem KOŞAR, Ali Çağatay KILINÇ, Serkan KOŞAR, Emre ER & Zeki ÖĞDEM
The relationship between teachers’ perceptions of organizational culture and school capacity for change [Öğretmenlerin örgüt kültürü ile değişim kapasitesi algıları arasındaki ilişki]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.62.3

H. Coşkun ÇELİK, Samet GÜNDÜZ & Aziz İLHAN
The evaluation of theses prepared on project-based learning in Turkey: A content analysis study [Türkiye'de proje tabanlı öğrenme alanında hazırlanan tezlerin değerlendirilmesi: Bir içerik analizi çalışması]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.62.4

Hasan Basri MEMDUHOĞLU & Elif KELEŞ
Evaluation of the relation between critical-thinking tendency and problem-solving skills of pre-service teachers [Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.62.5

Hasan METE & Selda BAKIR
Teaching styles of science teachers [Fen bilimleri öğretmenlerinin öğretim stilleri]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.62.6

İnci BULUT KILIÇ
Validity and reliability study for studio work course time management scale [Atölye dersi zaman yönetimi ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.62.7

Ömer KUTLU & Hatice Çiğdem YAVUZ
Factors that play a role in the academic resilience of academicians [Akademisyenlerin akademik yılmazlıklarında rol oynayan faktörler]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.62.8

Raşit AVCI & Öner ÇELİKKALELİ
Peer victimization, trait anger and alienation as predictors of violence tendency in adolescents [Ergenlerde şiddet eğiliminin yordayıcıları olarak akran zorbalığına maruz kalma, sürekli öfke ve yabancılaşma]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.62.9

Letter to the Editor / Editöre Mektup

Şeyda UYSAL
Letter to the editor: How I left my comfort zone in pure mathematics [Editöre mektup: Rahat çalışma alanım soyut matematikten nasıl ayrıldığıma dair]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.62.10