logo

Nisan 2017

Cilt 7 / Sayı 1

KAPAK

İÇİNDEKİLER

ARKA KAPAK

MAKALELER

Araştırma Makaleleri

Abdullah KALDIRIM & Hikmet DEGEÇ
Difficulties that Students who Learn Turkish as a Foreign Language Encounter During Listening Skills
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dinleme Esnasında Karşılaştıkları Sorunlar
DOI Number: http://dx.doi.org/10.22521/jesr.2017.71.1

Ali BALTACI & Ali BALCI
Reasons for Whistleblowing: A Qualitative Study
Bilgi Uçurmanın Nedenleri: Nitel Bir Çalışma
DOI Number: http://dx.doi.org/10.22521/jesr.2017.71.2

Furkan AYDIN, Aysun EROĞLU & Mehmet Barış HORZUM
Comparing Web Pedagogical Content Knowledge of Turkish and English Language Teaching Department Students
Türkçe ve İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Web Pedagojik İçerik Bilgilerinin Karşılaştırılması
DOI Number: http://dx.doi.org/10.22521/jesr.2017.71.3

Gizem UYUMAZ & Ömay ÇOKLUK-BÖKEOĞLU
Effect of Q-Matrix Misspecification on Parameter Estimation in Differing Sample Sizes and Test Length for DINA
DINA Modelde Q Matrisin Hatalı Belirlenmesinin Farklı Örneklem Büyüklükleri ve Test Uzunluklarında Madde Parametrelerine Etkisi
DOI Number: http://dx.doi.org/10.22521/jesr.2017.71.4

Hatice FIRAT & Mustafa Volkan COŞKUN
Reading Culture of Pre-service Turkish Language Teachers: The Case of Muğla Sıtkı Koçman University
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kitap Okuma Kültürü: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği
DOI Number: http://dx.doi.org/10.22521/jesr.2017.71.5

Işıner SEVER & Ali ERSOY
Supervision and the PhD Process: Perspectives of Research Assistants
Araştırma Görevlilerinin Gözünden Danışmanlık ve Doktora Süreçleri
DOI Number: http://dx.doi.org/10.22521/jesr.2017.71.6

Murat POLAT
Why do Students Cheat in Examinations in Turkey? A Meta-Synthesis Study
Türkiye’de Öğrenciler Neden Kopya Çeker? Bir Meta-Sentez Çalışması
DOI Number: http://dx.doi.org/10.22521/jesr.2017.71.7

Neslihan Tuğçe ŞİMŞEK & Ömer KUTLU
Determining the Response Behaviors of Middle School Students for Open-Ended Questions
Ortaokul Öğrencilerinin Açık Uçlu Maddelerdeki Yanıtlama Davranışlarının Belirlenmesi
DOI Number: http://dx.doi.org/10.22521/jesr.2017.71.8

Ömer KUTLU, Seval KULA-KARTAL & Neslihan Tuğçe ŞİMŞEK
Identifying the Relationships Between Perseverance, Openness to Problem Solving, and Academic Success in PISA 2012 Turkey
PISA 2012 Türkiye Uygulamasında Kararlılık, Problem Çözmeye Açıklık ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
DOI Number: http://dx.doi.org/10.22521/jesr.2017.71.9

Serdar ÖZÇETİN & Ramazan GÖK
Measuring Satisfaction Levels of Akdeniz University Faculty of Education Students in Terms of Service Quality
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Hizmet Kalitesi İle İlgili Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi
DOI Number: http://dx.doi.org/10.22521/jesr.2017.71.10