Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)
Uluslararası, Hakemli, E-Dergi

ISSN: 2146-5266

Yayıncı: Kürşad Yılmaz

Sponsor: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi'nin herhangi bir sponsoru bulunmamaktadır.

Amaç ve Kapsam: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD), eğitim bilimleri, alan eğitimi ve öğretmen yetiştirme ile ilgili araştırma, inceleme, uygulama ve tarama niteliğindeki makalelere öncelik vermektedir.

Open Access Policy

EBAD'da yayınlanan makalelere erişim ücretsiz ve sınırsızdır. / The access to the published in the JESR is free and unlimited. Budapeşte Açık Erişim Girişimi’nden bu yana on yıl: Açık Erişim için düzenleme

Yayın Sıklığı: Yılda iki kez (Nisan ve Ekim)

Yayın Türü: Yaygın Süreli

Yayın Dili: İngilizce

Editör: Dr. Kürşad Yılmaz– Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye

Yadımcı Editörler: Dr. Yahya Altınkurt & Dr. Turgut Karaköse – Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye

Grafik Tasarım: A. Serdar Demirci - atifserdardemirci@gmail.com

Adres: Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Merkez Kampus (43000) Kütahya-Türkiye

Telefon: + 90 274 265 20 31 / 4572

e-posta: editor@ebad-jesr.com

EBAD - Dizinleme:

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Root Indexing

Miami University Libraries

University of Zurich Libraries

Boatwright Memorial Library

Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi

PEGEM Türk Eğitim Bilimleri İndeksi

Türk Eğitim İndeksi

Akademik Dizin

Academic Journals Database

Sherpa/Romeo

California State University Monterey Bay Library

İdealOnline

Indiana University Libraries

Directory of Research Journals Indexing

Bibliothèque uOttawa Library

WZB Berlin Social Science Center Library