logo

Ekim 2017

Cilt 7 / Sayı 2

KAPAK

İÇİNDEKİLER

ARKA KAPAK

MAKALELER

Araştırma Makaleleri

Adem DAĞAŞAN, Mükremin DURMUŞ, Tolga SAKA & Ebru SAKA
Examination of Plagiarism Tendency of Faculty of Education Students
Eğitim Fakültesi Öğrencilerin İntihal Eğilimlerinin İncelenmesi

Ali ÇİBİR & Muhammet ÖZDEN
Elementary School Students' Attitudes towards Science: Kutahya Sample
İlkokul Öğrencilerinin Fen Dersine Yönelik Tutumları: Kütahya Örneği

Davut ELMACI
Views of School Counselors and Social Service Workers on the Role of School in the Protection of Children in Care
Koruma Altındaki Çocukların Korunmasında Okulun Rolüne İlişkin Rehber Öğretmenlerin ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Görüşleri

Duygu KOÇAK & Ömay ÇOKLUK-BÖKEOĞLU
Analyzing the Impacts of Alternated Number of Iterations in Multiple Imputation Method on Explanatory Factor Analysis
Çoklu Atama Yönteminde Değişimlenen Atama Sayısının Açımlayıcı Faktör Analizindeki Etkilerinin İncelenmesi

Ece ÖZDOĞAN-ÖZBAL
A Comparative Analysis of Budget Management in General High Schools
Genel Liselerde Bütçe Yönetimine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Çözümleme

Gülşen ÖZTÜRK-YURTSEVEN & Çiğdem ALDAN-KARADEMİR
Individual Innovativeness Levels and Lifelong Learning Tendencies of Preservice Teachers in Pedagogical Formation Training Certificate Program
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programındaki Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri

Hasan Basri MEMDUHOĞLU & Erdem KARATAŞ
How Effective are the Schools They Work in According to the Teachers?
Öğretmenlere Göre Çalıştıkları Okullar Ne Kadar Etkili?

Kasım KARATAŞ & Behçet ORAL
Cultural Responsive Teaching Readiness Scale Validity and Reliability Study
Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitime Hazırbulunuşluk Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Metin YAŞAR
A Study on Individualized Tests
Bireyselleştirilmiş Testler Üzerine Bir Çalışma

Necla EKİNCİ
Relationships between Education Faculty and Engineering Faculty Students’ Critical Thinking and Metacognitive Self-regulation Strategies and Their Approach to Learning
Eğitim ve Mühendislik Fakülteleri Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Bilişüstü Özdüzenleme Stratejileri İle Derinlemesine Öğrenme Yaklaşımı Arasındaki İlişkiler