İLETİŞİM KURULACAK KİŞİLER
Kürşad YILMAZ

Adres:

Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Merkez Kampus KÜTAHYA

e-posta:

ebadeditor@gmail.com - kursadyilmaz@gmail.com

Telefon:

Tel: 0 274 265 20 31 / 4572


Yahya ALTINKURT

Adres:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kötekli Kampusu MUĞLA

e-posta:

yaltinkurt@gmail.com

Telefon:

0 252 211 55 18